Beperkte toegang Roemenen, Bulgaren

Staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD) wil de toestroom van werknemers uit Roemenië en Bulgarije tot 2009 beperken. Als deze landen in januari 2007 tot de Europese Unie zijn toegetreden, hebben werknemers uit die landen nog steeds een tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland aan de slag te gaan. De Nederlandse werkgever moet die aanvragen.

Dat kondigde de bewindsman gisteren aan tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit overgangsregime geldt nu ook nog voor werknemers uit tien andere landen die in mei 2004 toetraden tot de Europese Unie, waaronder Polen. Het kabinet wil hun volgend jaar vrij toegang geven tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit gebeurt waarschijnlijk pas na 1 januari.

Tijdens het debat over de begroting vroegen CDA en PvdA ook om verbetering van de levensloopregeling, waarmee werknemers kunnen sparen om een periode van verlof financieel te overbruggen. Een op de twintig werknemers maakt nu gebruik van de regeling.

De partijen, die samen een meerderheid vormen in de Kamer, willen onder meer dat zelfstandig ondernemers aan de levensloopregeling kunnen deelnemen. Daarnaast zou het recht op ouderschapsverlof moeten worden uitgebreid en moeten werknemers die vrij willen nemen voor een opleiding ook een wettelijk recht krijgen op verlof en op financiële ondersteuning van de overheid.

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) zei echter dat het zo vlak voor de verkiezingen niet meer aan hem is om dergelijke ingrijpende maatregelen te nemen.