Schommeling in visstand voor visserij

Rotterdam. Intensieve visserij vergroot de natuurlijke schommelingen in de visstand. Het risico op instorting van populaties is daardoor ook groter. Amerikaanse en Britse visserijbiologen concludeerden dit onlangs in het Britse tijdschrift Nature. De oorzaak van de grote schommelingen is een scheve leeftijdsopbouw, veroorzaakt door de visserij die de grootste vissen wegneemt. (NRC)