Voor eeuwig verlost van de dagelijkse file

Honderdduizenden werknemers staan dagelijks in de file.

Als ze ruilen met andere forensen scheelt dat fileleed.

Bij Hagestijn Foto Rien Zilvold Werkzaamheden aan de brug bij hagestijn foto rien zilvold Zilvold, Rien

„De bedoeling is die ellendige files de wereld uit te helpen”, licht Arjan Dekker zijn initiatief ‘Werk dichter bij huis’ toe. Door banenruil te organiseren, hoopt de ondernemer dat mensen precies dát kunnen vinden: werk dichter bij huis. „Ik doe dit met naïef nobele motieven.”

Dekker kreeg het idee naar eigen zeggen in de file. Aan de andere kant van de vangrail zag hij mensen precies zoals hij, langzaam rijdend en stilstaand in tegengestelde richting. Daar moet toch iemand tussen zitten met hetzelfde werk als ik, dacht de – toen nog – financieel controleur. De vervolgstap – ruil met elkaar van baan en je hoeft allebei niet meer elke dag de file in – kwam als vanzelf.

Helemaal origineel is het niet. In menig brievenrubriek van krant of tijdschrift is het idee geopperd. Maar Dekker maakte er werk van. Hij startte met een partner het bedrijf Adapt en opende een website. Die is nu ruim een maand online. In die tijd trok deze „duizenden bezoekers, van wie honderden zich aanmeldden, van wie tientallen inmiddels met elkaar in gesprek zijn geraakt”.

Op basis van een aantal op te geven criteria, zoals aard van het werk en natuurlijk woonplaats, worden verschillende baanbeschrijvingen van andere deelnemende forensen aan de gebruiker voorgeschoteld. Met een muisklik kan interesse in iemands baan kenbaar worden gemaakt. Degene van wie die baan op dat moment is, wordt daar dan op geattendeerd. Die kan dan bekijken of de baan van de geïnteresseerde hem aanstaat. Zo ja, dan kunnen die twee in contact treden.

Als extra service voor de gebruiker, zegt Dekker, zoekt hij ook aansluiting van vacaturebanken. Is er geen passende ruilbaan te vinden, dan misschien toch een passende vacature. Vacaturebanken zien daarmee hun visvijver groeien: tevreden werknemers die alleen maar walgen van hun reistijd, reageren op deze manier misschien toch op een vacature die ze anders nooit zouden hebben gezien.

Pas als er een match is, ruilbaan óf vacature, wordt Dekker er financieel wijzer van: een match kost 4,95 euro per persoon. Daarna houdt ook de rol van ‘Werk dichter bij huis’ op. Als de twee forensen van zins zijn van baan te ruilen, moeten ze dat zelf bij hun werkgevers aankaarten en de verdere invulling regelen. Als twee ruilen en één na verloop van tijd moet huilen, dan niet op Dekkers schouder.

Maar zitten werkgevers te wachten op massale banenruil? Dekker denkt van wel. „De werkgever ruilt een werknemer voor iemand die door zijn kortere reistijd misschien gemotiveerder is. En daarbij: wat is er nou mooier voor een werkgever dan dat een werknemer zegt weg te gaan, maar tegelijk zijn vervanger voorstelt? Het idee sluit aan bij de heersende netwerkmentaliteit.”

De werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet ook geen problemen. Een woordvoerder: „Dit getuigt juist van de ondernemingsgeest die we nodig hebben in Nederland.”

Ook vanuit het ministerie van Verkeer en Waterstaat klinkt goedkeuring: „Dit initiatief vraagt aandacht voor filebestrijding. Dat vinden wij goed.”

Maar voorlopig staan de forensen nog stil. Dekker verwacht in de loop van 2007 de eerste succesvolle ruil te vieren.

Lees over baan ruilen op www.werkdichterbijhuis.nl of 77376 naar 7585.

    • Wouter Hylkema