Twee studies geven nieuwe kansen voor leven op Mars

Rotterdam. Het is niet uit te sluiten dat er toch leven is op Mars. Dat blijkt uit twee recente studies. In de ene studie, verschenen op de website van het International Journal of Astrobiology, onderzochten Amerikaanse astronomen tot bij welke temperaturen eencelligen uit de meren van Antarctica overleven. Zelfs in pekelwater van -28 graden Celsius blijken deze organismen te kunnen voortbestaan. Bij een temperatuur dus die ook heerst op Mars.

In de tweede studie namen andere geleerden de meetinstrumenten waarmee de Vikinglanders in 1976 naar Marsleven zochten. Voorafgaand aan de missie troffen deze instrumenten in monsters uit de Chileens Atacamawoestijn geen sporen van leven. Met gevoeliger meetapparatuur troffen de onderzoekers echter in dezelfde monsters wèl organische resten aan. Misschien is dus tijdens de Vikingmissie organisch materiaal over het hoofd gezien, concluderen zij.

Maar collega`s zijn afhoudend. De organische materialen hoeven geen resten van levende materialen te zijn. En er is op Mars geen vloeibaar (pekel)water gevonden. (NRC)