EP steunt overleg Madrid met ETA

Een poging van de Europese christen-democraten om het vredesoverleg tussen de Spaanse (socialistische) regering en de Baskische afscheidingsbeweging ETA te veroordelen, is vanmiddag mislukt. Het Europees Parlement in Straatsburg verwierp met 322 tegen 302 stemmen een resolutie waarin het vredesoverleg wordt afgewezen.

In plaats hiervan nam het Parlement een resolutie aan waarin het initiatief van de Spaanse regering de dialoog met de ETA aan te gaan, juist wordt ondersteund. Deze resolutie, ingediend door sociaal-democraten, liberalen, en groenen werd met 321 tegen 311 stemmen aangenomen.

In het debat vroeg de christen-democratische fractieleider Hans-Gert Pöttering zich vanmorgen af hoe de Spaanse regering met een organisatie kan gaan praten die nog geen spoor van berouw heeft getoond. Hij weerspiegelde hiermee de geluiden van zijn partijgenoten in Spanje die in de oppositie zitten en fel gekant zijn tegen de vredesgesprekken.

Nog geen vierentwintig uur voor de aanvang van het debat in Straatsburg werd in het zuiden van Frankrijk een overval op een wapenfabriek gepleegd die wordt toegeschreven aan een commando van de ETA. Bij de overval, 20 kilometer van de stad Nîmes, werden circa 350 pistolen van een verschillend kaliber buitgemaakt.

Gezien de timing en de aanpak werd de overval in kringen van Spaanse ETA-deskundigen vooral geduid als een symbolische waarschuwing, dat de organisatie nog steeds in staat is om toe te slaan, ook buiten Spanje.

ETA zit verlegen om dergelijke handwapens. De laatste overvallen op wapenfabrieken dateren uit het begin van de jaren tachtig, sindsdien koopt de ETA wapens vooral op de zwarte markt. De overval van gisteren wordt uitgelegd als een concessie aan de harde lijn binnen de ETA, die vreest dat de besprekingen met de regering op een totale overgave uitlopen.

In Spaanse regeringskringen werd uitgesloten dat de actie een eerste stap is naar afbreking van het vredesproces. Niettemin wordt de overval gezien als een grove schending van de wapenstilstand die in maart werd afgekondigd.