Europese Unie scherpt milieu-eisen verder aan

De totstandkoming van grote Nederlandse bouwprojecten loopt opnieuw gevaar nu de Europese Unie heeft ingestemd met strengere milieu-eisen.

Tijdens een vergadering van de Europese milieuministers in Luxemburg stond Nederland gisteren nagenoeg alleen in het verzet tegen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Europese Unie om door middel van nieuwe criteria de luchtvervuiling verder terug te dringen.

Nederland is niet tegen, maar wil wel meer tijd krijgen om de aangescherpte normen in te kunnen voeren. De rest van Europa, behalve Polen, voelt hier niets voor.

Eerdere Europese wetgeving leidde er al toe dat de Raad van State bepaalde bouwprojecten in Nederland stopzette. Het zijn vooral de eisen die aan de uitstoot van fijnstof worden gesteld, die Nederland parten spelen. In dichtbevolkte delen van het land, zoals de Randstad en de regio Arnhem-Nijmegen, worden concentraties gemeten die hoger zijn dan toegestaan.

Tijdens de vergadering van de milieuministers benadrukte de Nederlandse staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) de haalbaarheid van de voorstellen. „Daarom is voor bepaalde regio’s uitstel geboden”, zei hij. Het zit hem vooral dwars dat Europa wel scherpere milieueisen stelt, maar niet de instrumenten levert om de vervuiling tegen te gaan. Zo had Nederland al in 2007 roetfilters voor auto’s verplicht willen stellen. Maar dit werd door de Europese Unie verboden. De regels dienen volgens Brussel eind 2008 in alle landen tegelijk in te gaan.

Van Geel heeft nu zijn hoop gevestigd op het Europees Parlement. De Europese volksvertegenwoordigers moeten zich volgend jaar uitspreken over het nu bereikte akkoord. Het Europees Parlement wil ruimere overgangsmaatregelen. Daar staat tegenover dat op de langere termijn het Europees Parlement nog strengere normen wil dan de Europese Commissie nu heeft voorgesteld.

Werkgeversorganisatie VNO/NCW is „teleurgesteld” over het besluit van de Europese ministers om strengere normen voor luchtkwaliteit vast te stellen zonder lidstaten zoals Nederland de kans te geven pas later deze normen te halen. „Er worden doelen gesteld zonder dat Europa een daarbij passend pakket maatregelen neemt. Dat is een misser”, aldus lobbyist Streekstra van VNO/NCW.