Darwin

Charles Darwin
Charles Darwin

Cambridge University heeft de volledige werken van Charles Darwin op internet gezet. De Britse universiteit heeft zowel zijn boeken als ongepubliceerde aantekeningen gedigitaliseerd. De teksten van de beroemde Britse natuuronderzoeker en grondlegger van de evolutietheorie, zijn ook te beluisteren, zodat ook blinden en slechtzienden toegang tot het werk hebben. De site bestaat uit 50.000 pagina’s doorzoekbare tekst en 40.000 afbeeldingen uit de originele publicaties, en is nog lang niet af. De verantwoordelijken voor het Darwin-project hopen dat in 2009, 200 jaar na Darwins geboorte en 150 jaar na de publicatie van zijn baanbrekende boek The Origin Of Species, de hoeveelheid gepubliceerd materiaal verdubbeld is. De directeur van de online-bibliotheek, Darwinkenner John van Wye, kwam op het idee voor de site toen hij zelf onderzoek deed naar Darwin.

Bekijk de volledige werken op www.darwin-online.org.ukof 83987 naar 7585.