Remkes wil af van kleine gemeenten

Een grootscheepse fusie van gemeenten met minder dan 20.000 tot 50.000 inwoners moet desnoods door het kabinet worden afgedwongen. Kleine gemeenten moeten worden opgeheven. Dat zei minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) gisteren in het televisieprogramma ‘Buitenhof’.

Remkes wil verder af van het stelsel van stadsdeelraden in Amsterdam en Rotterdam.

Volgens Remkes zijn deze maatregelen nodig om de ‘bestuurlijke drukte’, met name in de Randstad aan te pakken. Daar houden bestuurders elkaar volgens hem „in de houdgreep” en zijn ze „te veel met elkaar in verschillende overlegcircuits met dezelfde onderwerpen bezig”. In mei had hij in een notitie aan de Tweede Kamer dergelijke maatregen al aangekondigd in een notitie over het ‘middenbestuur’ in Nederland. Daarin verwees hij ook naar een operatie in Denemarken, waar de landsregering in één keer besloot tot een grootschalige gemeentelijke herindeling.

Vorige maand sprong de Raad voor het Openbaar Bestuur nog in de bres voor gemeentelijke autonomie. Deelraden van grote gemeenten kunnen volgens de raad juist een belangrijk tegenwicht bieden bij voorgestelde reorganisaties van het bestuur in de Randstad. Ook de in Remkes’ notitie over het middenbestuur aangekondigde reorganisatie van de Randstad is inmiddels omstreden.

Zo bepleit de provincie Noord-Holland de instelling van twee provinciebesturen voor de randstad, terwijl Zuid-Holland één bestuur voor de Randstad wil. Op dit moment onderzoekt een ‘Comité van Wijzen’ onder leiding van oud-premier Kok dergelijke varianten voor de Randstad.

Remkes gaf zondag aan dat hij als minister van een minderheidskabinet de bestuurlijke maatregelen niet meer kan afronden voor de verkiezingen van 22 november. Maar hij vindt dat de reorganisaties in de kabinetsformatie „spijkerhard” moeten worden „dichtgetimmerd”. CDA en PvdA reageerden zondag afwijzend op de uitspraken van Remkes.