Nuon en Essent op punt van fusie

De energiebedrijven Nuon en Essent staan op het punt hun fusie aan te kondigen. De besturen zouden op hoofdlijnen een akkoord hebben bereikt. Dat heeft zakenkrant Het Financieele Dagblad afgelopen weekeinde gemeld.

Van het nieuwe bedrijf zou 50 tot 60 procent van de aandelen in het bezit komen van Essent. Essent-topman Michiel Boersma zou de leiding krijgen.

In politiek-Den Haag wordt het fusieplan van Essent en Nuon vooral gezien als een poging verwarring te zaaien omtrent de zogenoemde splitsingswet, die over drie weken wordt behandeld in de Eerste Kamer. De wet verplicht energiebedrijven zich te splitsen in een commercieel bedrijf dat energie produceert en verhandelt, en een publiek bedrijf dat de transportnetten (de hoogspanningsleidingen) beheert. De Tweede Kamer heeft al met grote meerderheid ingestemd met de wet. Maar Essent en Nuon hebben zich steeds fel verzet tegen de splitsing, omdat die hen verzwakt en tot een makkelijke overnameprooi maakt voor buitenlandse energiebedrijven.

Nuon wilde vanochtend niet reageren op de berichten. Essent heeft in een persbericht laten weten een sterke speler te willen worden op de Noordwest-Europese energiemarkt. Het is daarvoor op zoek naar een partner, bij voorkeur een Nederlandse. Maar besprekingen hebben tot dusver niet geleid tot „concrete resultaten”, zo meldt het bedrijf.

Mededingingsautoriteit NMa heeft afgelopen zomer randvoorwaarden gesteld aan een fusie tussen Nuon en Essent, omdat de combinatie in zijn huidige vorm te veel marktmacht krijgt. De bedrijven zouden een aantal elektriciteitscentrales moeten afstoten, en circa één miljoen van hun in totaal 4,5 miljoen klanten. Het is de vraag hoe ze dat gaan doen, mochten ze werkelijk fuseren.

achtergrond: pagina 10