Tentamen natuurwetenschap

Het voorstel van Piet Borst (W&O 7 oktober) tot `een tentamen natuurwetenschappen voor aspirant-Kamerleden` is me uit het hart gegrepen! Als docente biologie dacht ik meteen terug aan een aardige ervaring in mijn havo 5-klas van het afgelopen schooljaar. Tengevolge van een foutje zat ik `opgescheept` met acht leerlingen Cultuur en Maatschappij die `verplicht` biologie moesten doen. Zeker niet hún keuze dus. Zij leerden over ecologie, mens en milieu, voortplanting, genetica, biotechnologie enzovoort. Eén van de practica betrof de isolatie van DNA én de diagnostiek die daarmee bedreven kan worden.

Na het behalen van het diploma vonden zij: `Dit vak moet verplicht worden gesteld voor alle leerlingen. We hebben zoveel kennis opgedaan. Het mág niet zo zijn dat middelbare scholieren de school verlaten zonder deze kennis.`Met genoegen geef ik hun woorden door!

    • Hennie Oostra Bergschenhoek