Darfur

Alexander Weissink schrijft (in het Zaterdagbijvoegsel van 14 oktober, red) dat de opstelling van Pronk aangaande een vredesmacht van de Afrikaanse Unie in plaats van de beoogde VN-troepen omstreden is. Onlangs gaf Jan Pronk bij de Evert Vermeer stichting een uiteenzetting van zijn visie op Soedan. Dat hij na 3 jaar in Soedan nog niet weet hoeveel buurlanden er zijn (9 in plaats van 12) valt in het niet bij het gebrek aan zelfkritiek en kritiek uit Nederland.

Voor de tweede keer maakt hij een VN-veiligheidsraadresolutie belachelijk en slaagt hij erin om de druk op de Soedanese regering te verlichten, een regering die alleen onder druk de mensenrechten minder zal schenden. In augustus 2004 vertelde Pronk de Soedanese regering dat niet echt van ze verwacht kan worden dat ze de VN-resolutie om de janjaweed in Darfur te ontwapenen uitvoeren. Recent zegt Pronk dat een VN-missie niet mogelijk is, maar de vredesmacht van de Afrikaanse Unie moet blijven.

In zijn poging Realpolitik te bedrijven beseft hij niet met een meedogenloos regime te handelen, maar vertrouwt op de redelijkheid, en wordt dus gemanipuleerd.

Jan Pronk krijgt de kans zijn anti-Amerikaanse houding te uiten door een zeer gevarieerde grassroots-beweging (universiteiten, black americans, joodse en armeense organisaties) in Amerika af te branden door te zeggen dat ”in Amerika grote verhalen gehouden over de vervolging van christenen in Darfur”. ”Dat is een leugen, er zijn geen christenen in Darfur. Iedereen is moslim.” Dit is een zeer klein deel van de Amerikaanse grassroots-beweging.

Nederland zou niet trots moeten zijn op deze Jan Pronk, overtuigd van zijn eigen gelijk, maar in werkelijkheid gemanipuleerd en zelfs schadelijk voor vrede in Darfur

Alexander Weissink schrijft dat niemand weet hoeveel doden er zijn gevallen. Dat klopt. Dat de VN schattingen tot 200.000 doden geeft, is echter incorrect. Recent gaf de VN een schatting van 400.000 doden, alhoewel niet duidelijk waarop gebaseerd. Een artikel in Science schreef over minimaal 200.000 doden, maar waarschijnlijk meer.

Dit is een zeer ingewikkeld conflict en Jan Pronk heeft zeker geen onverdeeld positieve bijdrage geleverd.

    • Jan Adriaan Coebergh