Zorg en werk verdringen tijd voor vrienden

Nederlanders zitten veel vaker achter de computer, kijken minder televisie en gaan minder vaak op bezoek bij vrienden en familie. Dit blijkt uit het rapport De tijd als spiegel, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gisteren heeft gepubliceerd. Het SCP doet sinds 1975 om de vijf jaar een grootschalig onderzoek naar tijdsbesteding.

Uit de in 2005 gehouden enquête blijkt dat gemiddeld 48,6 uur per week wordt besteed aan verplichtingen (werk, zorg, opleiding), tegen 47,4 uur in het jaar 2000. Deze tijd gaat vooral ten koste van bezoeken aan en van vrienden en familie. De tijd die mensen kwijt zijn aan verplichtingen is sinds 1975 toegenomen met ruim vijf uur per week, met name door werk. Dat betekent niet dat mensen langer werken, maar vooral dat meer mensen – in het bijzonder vrouwen – zijn gaan werken.

Mannen zijn de afgelopen vijf jaar niet meer tijd aan het huishouden gaan besteden. Dit is een breuk met de voorbije 25 jaar, waarin telkens een beetje meer tijd naar het huishouden ging. Overigens besteden mannen anderhalf uur per week meer aan verplichtingen dan vrouwen.

Vrouwen klagen meer dan vijf jaar geleden dat ze zich gejaagd voelen, mannen niet. De onderzoekers denken dat dit komt doordat vrouwen meer dan mannen verantwoordelijk zijn voor het afstemmen van de diverse agenda’s in het huishouden.

In de vrije tijd is vooral ingeleverd op bezoek ontvangen en op bezoek gaan bij vrienden en familie. Die ontwikkeling is al sinds 1975 gaande. Mogelijk wordt dit deels gecompenseerd doordat meer sociale contacten worden onderhouden via internet.

De gemiddelde tijd die mensen aan internet besteden, is in vijf jaar vervijfvoudigd, van een half uur naar tweeënhalf uur per week. De verschillen tussen leeftijdsgroepen zijn zeer groot. Jongeren beneden de twintig besteden gemiddeld bijna zeven uur per week aan internet, 65-plussers iets minder dan een uur. De tijd die wordt besteed aan computers en internet is ten koste gegaan van de televisie. Voor het eerst sinds 1975, zo blijkt uit het onderzoek, zitten mensen minder lang voor de tv. Dit is bij alle leeftijdsgroepen gebeurd, maar het sterkst bij personen onder de 35 jaar.

Tijdsbesteding:pagina 3