Wie ijzer ruikt ruikt zichzelf

Rotterdam, 19 okt. Dat mensen in staat zouden zijn ijzer te ruiken is een illusie. Onderzoekers in Virginia aangevoerd door Dietmar Glindemann tonen dit aan in het vakblad Angewandte Chemie (international edition, 45). Proefpersonen herkenden onmiddellijk de typische ijzerlucht aan hun handen als ze een ijzeren voorwerp hadden beetgepakt. Dezelfde geur werd opgewekt door een oplossing met ionen tweewaardig ijzer (Fe2+). Maar niet door andere ijzerionen. In analyses van gasmonsters die bij de handen waren verzameld werden allerlei organische stoffen gevonden die de geur kennelijk opwekten. De voornaamste was het keton 1-octeen-2-on. Het ontstaat uit vetachtige stoffen uit de huid die met bepaalde ijzerionen reageren. Bloed in contact met de huid wekt precies dezelfde geur op. Bloed ruikt inderdaad metalig.