Strijd tegen genrijst uit VS

In de Rotterdamse haven werden in augustus twee schepen aan de ketting gelegd omdat ze genetisch gemodificeerde rijst uit de VS aan boord hadden. De Europese Commissie, het dagelijks EU-bestuur, kondigde daarop maatregelen aan om Europese burgers te beschermen tegen deze rijst, omdat die hier verboden is. Doorgaans zijn Amerikanen minder argwanend ten opzichte van gewassen waarvan de genetische samenstelling is veranderd. Toch is dit type rijst ook in de VS verboden, omdat volgens de Amerikanen onbekend is of die veilig is voor mensen. Maar de rijst werd daar al wel enkele malen aangetroffen in partijen die bestemd waren voor consumptie. Hoe wil de Commissie voorkomen dat deze rijst in Europese winkels terecht komt?

Daarvoor zijn twee opties.

Eén: de VS accepteren strenge EU-normen bij het testen van partijen rijst. Deze bepalen dat er geen enkel spoor van genetische modificatie aanwezig mag zijn. In dat geval voeren de VS de controles zelf uit en geven ze exporteurs een certificaat als de partij aan EU-normen voldoet. De EU voert in Europa dan alleen nog steekproeven uit.

Of twee: de Amerikanen weigeren dit en de EU gaat alle inkomende rijst uit de VS zelf controleren. De kosten daarvan worden dan doorberekend aan de exporteurs.

Vanmiddag zal de Commissie bekendmaken welke optie zij kiest. Vandaag verstrijkt namelijk de termijn om met de VS een akkoord te sluiten. In afwachting daarvan ligt al het transport van Amerikaanse rijst naar Europa al sinds eind augustus stil.

Vragen over Europa kunnen naar: europa@nrc.nl

    • Wilmer Heck