Justitie bekijkt eigen vastgoed op brandgevaar

Het ministerie van Justitie gaat komend jaar zijn zevenhonderd gebouwen op brandveiligheid doorlichten. Een nieuwe afdeling wordt verantwoordelijk voor het brandveiligheidsbeleid in het gevangeniswezen.

Dat heeft het kabinet besloten in reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand in het detentiecentrum op Schiphol, waarbij in de nacht van 26 op 27 oktober vorig jaar elf doden vielen en vijftien gewonden. De nieuwe afdeling binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zal bemand worden door nieuw personeel dat verantwoordelijk wordt voor „een nieuw beleid en een nieuwe cultuur” bij de dienst, zo zei minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) gisteren bij de presentatie van de kabinetsreactie.

In het rapport van de Onderzoeksraad is scherpe kritiek geuit op de DJI en de Rijksgebouwendienst van het ministerie van VROM. Vooral de dienst van Justitie werd verweten regels te hebben overtreden of genegeerd. De nieuwe DJI-afdeling gaat samenwerken met de Rijksgebouwendienst, waar ook een reorganisatie komt en nieuwe leidinggevenden worden aangesteld.

Bij de Rijksgebouwendienst (RGD) moet een klokkenluidersregeling komen, waar medewerkers geconstateerde tekortkomingen op het gebied van brandveiligheid kunnen melden. Volgens minister Winsemius (VROM, VVD) moeten medewerkers van de RGD niet alleen „het recht maar ook de plicht hebben” veiligheidsaspecten in de dagelijkse werkzaamheden aan de orde te stellen. Hirsch Ballin wilde niet ingaan op vragen over disciplinaire maatregelen tegen ambtenaren die voor bouw en beheer van het cellencomplex op Schiphol-Oost verantwoordelijk waren.

De aanbevelingen van de Onderzoeksraad worden zo veel mogelijk overgenomen. Zo worden behalve de controle van alle gevangenissen meer brandoefeningen gedaan en moeten alle cellen zijn uitgerust met rookmelders. Invoering van centrale deurontgrendeling gebeurt niet, want dat kan bij brand risico’s opleveren omdat dan alle gedetineerden collectief hun cel uit komen.

Lees de reactie van het kabinet:www.justitie.nl/images/brand%20cellencomplex%20Schiphol%20Oost_tcm34-22042.pdf of 02429 naar 7585