Gevaarlijke schommeling door visserij

Door onze redactie wetenschap

Intensieve visserij vergroot de natuurlijke schommelingen in de visstand. Het risico op instorting van populaties is daardoor ook groter.

Amerikaanse en Britse visserijbiologen hebben voor het eerst het effect van de visserij op de populatiestabiliteit in kaart gebracht. De biologen concluderen vandaag in het Britse wetenschappelijke tijdschrift Nature dat natuurlijke schommelingen van de visstand, bijvoorbeeld door variaties in het voedselaanbod of de temperatuur, in populaties die bevist worden veel heftiger zijn dan in onbeviste populaties.

De oorzaak daarvan is een scheve leeftijdsopbouw, veroorzaakt door de visserij die de grootste vissen wegneemt. Slechts een beperkt aantal leeftijdsklassen van de vispopulatie kan daardoor bijdragen aan de voortplanting.

Hoogleraar visserijwetenschappen Adriaan Rijnsdorp, verbonden aan het onderzoeksinstituut Imares in IJmuiden, is enthousiast over het onderzoek: „Dat visserij variatie in de aantallen zou kunnen versterken is een hypothese die breed wordt gedeeld door visserijbiologen. Al in de jaren zeventig werd dit voor het eerst geopperd. Toch is het opvallend dat het nu daadwerkelijk is aangetoond.”

De Britten en Amerikanen gebruikten voor hun analyse de gegevens van de California Cooperative Oceanic Fisheries Investigations. Die unieke tijdreeks is gebaseerd op monsters van viseitjes en -larven die vijftig jaar lang zijn genomen in een gebied voor de kust van Californië.

Rijnsdorp vindt de resultaten overtuigend: „Het is een gedegen studie. De Noordzee of de Barentszzee verschillen natuurlijk van de open oceaan en het kustgebied van Californië , maar de processen zijn zo algemeen dat ik denk dat ze overal gelden.”

Ook in de Noordzee zijn goede en slechte visjaren een bekend fenomeen. Grotere schommelingen vergroten de kans dat een populatie ineenstort. Net als de auteurs van het Nature-artikel pleit Rijnsdorp daarom voor „een substantiële reductie van de visserijinspanning.” Al jaren heeft Rijnsdorp dezelfde duidelijke boodschap: „De totale visserijdruk moet aanzienlijk worden teruggebracht. De hoeveelheid vis die we jaarlijks uit de Noordzee halen is eenvoudig te hoog.”