Einde rijksweg A4

Een korte reactie op het artikel `Twee miljard voor wegen rond steden` (nrc.next, 18 oktober).Tot mijn verbazing ontbreekt namelijk op het bijgevoegde kaartje een groot deel van de A4! Op het kaartje houdt de weg op bij het Prins Clausplein, maar in werkelijkheid loopt deze langs Rijswijk de westkant van Delft, tot aan Midden-Delfland, om daarna vanaf Schiedam weer verder te gaan, tot aan knooppunt Benelux. In de plannen voor bereikbaarheid van Rotterdam speelt de aanleg van het ontbrekende stuk A4 tussen Delft en Schiedam een belangrijke rol. Maar wellicht is het aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat te wijten, want gek genoeg lijkt het stuk er ook op de website van deze weg niet toe te doen!

Bekijk de A4-website op: www.rijkswega4.nl of 14033 naar 7585

    • Jaap Spiering Rijswijk