Balkenende diep onder indruk van film Al Gore

De film An inconvenient truth over de gevolgen van klimaatverandering heeft grote indruk gemaakt op premier Balkenende. „Indringend”, aldus de premier over de film van de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Al Gore. De film geeft „een indicatie van wat er aan de hand is, waar we niet aan voorbij mogen gaan”, zei Balkenende.

In de Tweede Kamer kondigde Balkenende gisteren aan het broeikaseffect samen met de Britse premier Tony Blair aan de orde te stellen op de informele Europese top, morgen in het Finse Lahti.

„Ik vind de film buitengewoon belangrijk”, aldus Balkenende. Balkenende zal de andere regeringsleiders in Lahti voorstellen op een volgende top uitgebreid stil te staan bij klimaatverandering. Ook wil hij dat het onderwerp vast onderdeel wordt in het periodiek overleg van Europa met Rusland en China die veel broeikasgas produceren. Hij zei verder dat Nederland de Europese Commissie, het dagelijks EU-bestuur, zal vragen voorstellen te ontwikkelen voor nieuwe Europese maatregelen tegen de uitstoot van broeikasgassen.

In de Kamer vond gisteren overleg plaats in aanloop naar de informele EU-top van staatshoofden en regeringsleiders in Lahti. Diverse Kamerleden wezen erop dat het van groot belang is dat de EU-landen in gesprekken met de Russische president Poetin één front vormen. Met Poetin wordt vrijdagavond tijdens het diner gesproken over energieleveranties van Rusland aan Europa.

PvdA-Kamerlid Frans Timmermans wees erop dat „een structureel partnerschap met Rusland van groot belang is voor de toekomst van het Europese continent”. Hij verwees naar Duitsland dat eerder zelfstandig een overeenkomst met Rusland sloot over de aanleg van een gasleiding van Rusland naar Duitsland. Volgens Timmermans bestaat het risico dat Rusland als grote energieleverancier veel macht over de EU-landen zal uitoefenen als deze niet gezamenlijk optrekken.

Zie voor de trailer van‘An inconvenient truth’:www.climatecrisis.net of 12068 naar 7585.