Otapan kost Staat 4 mln

De kosten voor terugslepen en saneren van het ‘asbestschip’ Otapan zijn zeker twee keer zo hoog als staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) de Tweede Kamer heeft gemeld.

Hij becijferde vorige week de „voorlopige” kosten op anderhalf tot twee miljoen euro. Gegevens van zijn departement tonen aan dat de kosten bijna vier miljoen zullen bedragen.

Dit blijkt uit een reconstructie van de export van de Otapan, vandaag in deze krant.

Het gaat om de kosten die het ministerie van VROM op dit moment maakt om het asbestschip aan de exportvergunning (‘Kennisgeving’) te laten voldoen. Op de exportpapieren staat dat er 1.000 kilo asbest aan boord is. In werkelijkheid gaat het om 54.000 kilo asbest en enkele honderden tonnen besmet materiaal.

Wegens de onjuiste hoeveelheid asbest op de exportpapieren wilde Turkije in augustus de Otapan niet toelaten op een sloopwerf. Van Geel liet het schip, nadat het een maand had rondgevaren in de Middellandse Zee, terugslepen naar Nederland. Internationale regels verplichtten hem hiertoe. De Otapan kwam eergisteren in IJmuiden aan.

Het is de bedoeling dat de Otapan weer naar Turkije wordt gesleept zodra het asbest is verwijderd is. De kosten van het wachten in de Middellandse Zee, heen en weer slepen, liggeld (samen 1,2 miljoen euro) en sanering (in 2002 becijferd op 2,7 miljoen euro) komen voor rekening van VROM. Van Geel zegt alle kosten te willen verhalen op de voormalige eigenaar, het Mexicaanse bedrijf Basilisk. Dat bedrijf weigert echter te betalen, omdat VROM akkoord ging met de opgave van 1.000 kilo asbest op de papieren.

Uit de reconstructie van deze krant blijkt ook dat VROM al halverwege de reis van de Otapan naar Turkije wist dat de asbestopgave onjuist was. Op 11 augustus kreeg de VROM-inspectie informatie van het NGO platform on shipbreaking dat er veel meer asbest aan boord was. Toch liet Van Geel het schip doorvaren. Hij belde wel op 18 augustus met zijn Turkse collega Osman Pepe, maar dat was om te vragen wat er aan de hand was.

asbestschip:pagina 3

    • Joep Dohmen