Dichten is geen goede therapie

Bij een depressie of het verwerken van een trauma helpt dichten niet zo goed. Verhalen schrijven kan wel therapeutisch werken, zo hebben twee Amerikaanse psychologen onderzocht. Dichters, met name vrouwelijke dichters, zijn juist vaker depressief dan de rest van de bevolking.

pagina 3