Opleiding voor kleine vliegtuigen is niet mals

Het bericht in deze krant van 7 oktober onder de kop `Relatief veel doden door vliegtuigjes` rechtvaardigt enkele kanttekeningen. Voor een goede vergelijking van het aantal ernstige ongevallen met ultralightvliegtuigen met die bij zweefvliegen, ontbreekt een vergelijking tussen niet alleen de aantallen vliegtuigen, maar ook tussen de aantallen vlieguren die met beide categorieën jaarlijks worden gemaakt.

Wat de opleiding voor ultralightvliegen betreft: die is niet anders dan die voor de zwaardere categorie sportvliegtuigen. De bepaald niet gemakkelijke theorie-examens zijn voor beide dezelfde, voor de praktijkexamens moeten naast het gewone vliegen dezelfde `bijzondere verrichtingen` worden uitgevoerd (overtrek, noodlanding, steile bochten en dergelijke), en vliegmedisch worden dezelfde gezondheidsmaatstaven aangelegd. Opleiding en keuring geschieden volgens de internationale regels.

    • Th. Tromp Almere