Moedermelk en onderwijs

In het stukje `Moeder, niet haar melk maakt slim` staan redenen om de voorkeur te geven aan moedermelk (NRC Handelsblad, Dagpagina, 5 oktober). De natuur heeft het inderdaad goed voor met ons, zoogdieren. Baby kan maandenlang een paar maal per dag, fijn dicht bij moeder, perfect aangepaste voeding krijgen met afweerstoffen, op goede temperatuur, zuiver en voedzaam en altijd bij de hand. Op de voormalige huishoudschool is aan vele generaties jonge meisjes vanaf twaalf jaar exact híerover verteld. En over zoveel andere zaken betreffende verzorging en opvoeding van baby`s en kleuters. Bij het invoeren van andere schooltypen en lespakketten werd het door de leerlingen toentertijd zeer geliefde vak `Kinderverzorging en Opvoeding` afgeschaft. Dat was betreurenswaardig. 1) De groep personen die momenteel op ROC`s de opleiding voor kinderverzorging volgt is beperkt. 2) Slimme ouders kunnen (volgens uw artikel) in het algemeen zelf inschatten wat het beste is voor hun kinderen (voor hun genen). 3) De niet zo slimmen moeten het van specifieke informatie hebben, niet van Libelle of Margriet. Hieruit zou je kunnen concluderen dat het aanbieden van basiskennis op het gebied van kinderverzorging en opvoeding aan de leerlingen van het VMBO van maatschappelijk belang is.