In een krappe caravan 2

Wat is het effect van ingezonden brieven? Dat vroeg ik mij na lezing van het zoveelste zielige verhaal over een asielzoekersgezin in een stacaravan. Waar ze gratis in verblijven maar dat terzijde.

Ik heb de redactie er al eens van beschuldigd zich te hebben geschaard achter de `26.000-beweging` vanwege het plaatsen van eenzijdig getoonzette en onkritische verhalen over in Nederland verblijvende asielzoekers.

Er valt zoveel meer te vertellen over hen. Achter elke persoon zit een verhaal. Een vluchtverhaal dat nooit wordt nagetrokken door een journalist. Vlucht de persoon werkelijk vanwege zijn politieke overtuiging of omdat hij wat op zijn kerfstok heeft?

Dit soort informatie wordt ons onthouden door de krant(en). Misschien bewust omdat de redactie ervoor kiest om sympathie te werven voor de asielzoekers. Misschien gemakzucht omdat het voorwaar niet eenvoudig is om die individuele vluchtverhalen te controleren. Maar vastgesteld kan worden dat een poging daartoe niet is ondernomen in de afgelopen 15 jaar.

Met het stelselmatig en frequent publiceren van alleen maar zielige verhalen - niet alleen door deze krant - wordt een eenzijdig en onvolledig beeld geschetst. Maar de mening van vele, niet-kritische lezers wordt hierdoor wel gevormd!

    • H. Bruins