Geen rolmodel voor vrouwen

Small Waterfall Flowing Over Rocks
Small Waterfall Flowing Over Rocks Jupiterimages

Het leek afgelopen weekeinde zo mooi. Niet alleen zou een van belangrijkste open problemen uit de wiskunde zijn opgelost. Het ging ook nog om een van de zes problemen waarvoor zakenman Landon Clay in 1999 een miljoen uitloofde. De klus zou bovendien binnen een maand geklaard zijn, èn door een vrouw. Deze Penny Smith, van Lehigh University in Pennsylvania, was niet geïnteresseerd in de miljoen dollar, maar zij hoopte een rolmodel voor vrouwen te worden. Dat meldde tenminste de website van Nature die het nieuws zondag de wijde wereld instuurde.

Onder wiskundigen circuleerde het gerucht van de oplossing al langer. De preprint van het stuk van Smith stond sinds 26 september op internet.

Voortbordurend op eerder werk, loste ze daarin de weerbarstige partiële differentiaalvergelijkingen van Navier-Stokes op. Zo zou ze voor het eerst aantonen dat deze vergelijkingen, als de begintoestand van een vloeistof bekend is, altijd en overal de snelheid van die vloeistof voorspellen. Uniek, omdat de vergelijkingen tot dusver alleen bij benadering konden worden uitgerekend op krachtige computers, waarbij onduidelijk bleef of de uitkomsten niet ergens zouden ontsporen.

Maar helaas, maandagochtend was de vreugde voorbij. Smith trok haar stuk in omdat ze ‘een serieuze fout’ had opgemerkt. Jammer voor de wiskunde, en vooral jammer voor de vrouwen.

    • Margriet van der Heijden