Kamer wil verplichte scholing probleemjeugd

Jongeren die niet willen leren of werken en die dreigen af te glijden naar de criminaliteit, moeten in het uiterste geval gedwongen worden tot scholing, onder intensieve begeleiding. Een meerderheid van de fracties steunt de plannen van het kabinet om dit wettelijk mogelijk te maken. Dat bleek gisteren bij een debat hierover met staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD).

Over de vraag voor welke jongeren precies de harde aanpak moet gelden, verschillen de meningen nog. Hans de Boer, voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, stelde eerder dit jaar voor ‘onwillige’ jongeren in zogenoemde preparation (of prep) camps klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Het kabinet liet vervolgens Bureau Berenschot hiernaar een studie doen.

Volgens Berenschot zijn in Nederland zo’n twaalf- tot veertienduizend jongeren die geen diploma hebben dat toegang geeft tot de arbeidsmarkt (een zogenoemde startkwalificatie), die niet naar school gaan, niet werken, geen uitkering ontvangen en die ook niet op zoek zijn naar een baan of een opleiding. Berenschot concludeerde dat het nu niet mogelijk is deze jongeren verplicht naar prep camps te sturen, omdat volgens de huidige wetgeving burgers niet van hun vrijheid mogen worden beroofd als ze strafrechtelijk niets hebben misdaan. Het kabinet wil zich daar niet bij neerleggen.

Eind juni werd al besloten de leerplicht op te rekken. Jongeren zijn nu nog verplicht tot hun zestiende jaar onderwijs te volgen. De leeftijdsgrens wordt verhoogd tot achttien jaar voor jongeren die nog geen diploma op havo-, vwo- of mbo-2- niveau hebben.

Het kabinet wil daarnaast nieuwe mogelijkheden creëren voor gemeenten om jongeren aan te pakken die deze ‘startkwalificatie’ na hun achttiende nog niet hebben.

De gemeenten mogen deze jongeren straks tot hun 23ste verplichten te leren of te werken, op straffe van een boete die kan oplopen tot 2.250 euro. De Tweede Kamer boog zich gisteren vooral over de vraag wat er moet gebeuren met jongeren die tussen alle mazen van het net doorglippen.

Het kabinet wil deze groep naar voorzieningen sturen waar zij worden heropgevoed en geschoold. Staatssecretaris Van Hoof maakte duidelijk dat hij af wil van het beeld van militaire kampen, waar de jongeren worden gedrild. Hij spreekt liever van intensieve scholingstrajecten.