Dertig procent meer agenten ontslagen na strafbaar feit

Rotterdam. In 2005 hebben 191 politiemensen zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Dat zijn er ruim veertig meer dan in 2004, toen overtraden 150 politiemensen de wet. Dat blijkt uit cijfers over integriteitschending die de Raad van Hoofdcommissarissen gisteren bekend maakte. In 2005 werden 122 politiemensen ontslagen vanwege het overtreden van de wet, tegen negentig in 2004. Daarnaast kregen 85 personen voorwaardelijk ontslag en namen 34 politiemensen zelf ontslag na constatering of vermoeden van integriteitschending. Agenten maken zich vooral schuldig aan geweldmisbruik tegen arrestanten of verdachten. Ook vermogensdelicten komen relatief vaak voor.

Lees ook op pagina 14 (column Blokker) en pagina 31 (Bellen met het Nederlands Politie Instituut).