Pil maakt gezonde mensen beter

Een persbericht over een gesponsorde studie claimt dat capsules met visvetzuur Alzheimer vertragen. Maar dat is niet aangetoond.

‘Omega-3-vetzuren kunnen de geheugenachteruitgang bij mensen met een zeer milde vorm van Alzheimer vertragen’, claimde begin deze week het persbericht van het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Archives of Neurology . Omega-3-vetzuren zijn de gezond geachte bestanddelen van visvetten. In het onderzoek waar het hier om gaat zaten de visvetten geïsoleerd van de vis in capsules verpakt. Visvetten zijn gezonde vetten, voor wie tweemaal per week vis eet. Heilzame effecten van de visvetzuurcapsules zijn in goede vergelijkende onderzoeken bij grote groepen mensen nog nauwelijks aangetoond.

Ook nu niet, want de persdienst van de Archives of Neurology vergaloppeert zich. Wie het artikel leest, ziet dat de mensen bij wie de geheugenachteruitgang een half jaar werd gestopt nog helemaal geen Alzheimer hadden. Tenminste als je gangbare en geen afwijkende normen voor de uitslag van dementietests gebruikt.

De deelnemers aan het onderzoek werden op dementie getest met de veelgebruikte Mini Mental State Examination (MMSE). Wie de test aflegt krijgt eerst het rijtje bekende dementievragen: welke dag van de week is het vandaag, welk jaar was het vorig jaar, wat is de naam van de straat waar u nu bent? Terugtellen in stappen van vijf zit er in, en een lees- en schrijftest. En een werkgeheugentest: u krijgt drie woorden (pen, bal, tafel), moet die herhalen en krijgt, na een andere vraag, het verzoek de drie woorden nog eens uit het geheugen op te diepen.

Pen, bal, tafel.

De MMSE heeft een maximumscore van 30. In een meta-analyse uit 2000 komt het er op neer dat een score van 25 tot 30 normaal is, 21 tot 24 bij een milde Alzheimerpatiënt hoort, 14 tot 20 bij middelmatig ernstig en minder dan 13 op een ernstige dementie wijst.

Bij mensen met een MMSE-score beneden de 27 deden visoliecapsules niks. De capsules vertraagden alleen de geheugenachteruitgang bij ouderen met een MMSE bóven de 27. De onderzoekers houden het erop dat die mensen een zeer milde vorm van Alzheimer hadden. Dat is kennelijk een nieuwe categorie die eerder voor gezonde mensen werd gereserveerd.

Het onderzoek met de visvetzuurcapsules was gesponsord door het Noorse bedrijf Pronova Biocare. Pronova claimt op haar website marktleider te zijn in onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van omega-3-afgeleide farmaceutica. Pronova was betrokken bij het ontwerp van het onderzoek én bij de beslissing om het resultaat te publiceren.

    • Wim Köhler