Partijleiding in China wil meer transparantie

De Chinese partijleider en president Hu Jintao heeft gisteren nieuwe maatregelen aangekondigd om de scherpe tegenstellingen tussen rijk en arm in de samenleving tegen te gaan. Ook wil hij dat de besluitvorming doorzichtiger gaat worden en dat functionarissen van de communistische partij voortaan meer verantwoording gaan afleggen.

President Hu onderstreepte het belang van zijn doctrine van een ‘harmonieuze samenleving’ gisteren op de slotdag van een vierdaagse bijeenkomst van het centrale comité van de partij. Het Centraal Comité (met ongeveer 350 leden) speelt een belangrijke rol bij de voorbereiding van het 17de partijcongres dat eind volgend jaar in Peking wordt gehouden, en dat als een belangrijke mijlpaal wordt gezien voor Hu Jintao.

De Chinese partijleiding maakt zich steeds meer zorgen over de groeiende sociale onrust in het land en over meldingen van machtsmisbruik door regeringsfunctionarissen. Die ondermijnen het gezag van de regerende communistische partij.

Daarom moeten „pogingen worden gedaan de democratie binnen de partij te verhogen en de transparantie binnen te verbeteren”, aldus de officiële verklaring die na afloop werd verspreid. De besluitvormende bijeenkomsten van de communistische partij zijn niet openbaar.

Partijleider Hu en andere hoge functionarissen vestigen al langer de aandacht op de groeiende sociale ongelijkheid en op de noodzaak van eerlijk gedrag van functionarissen. Hu hoopt nu met het uitvaardigen van heldere regels en nauwkeurig onderzoek machtsmisbruik kan indammen.

Critici vragen zich evenwel af of met de aangekondigde maatregelen ook de diepgewortelde sociale problemen kunnen worden opgelost. De afgelopen jaren is het aantal meldingen over sociale onrust in China sterk toegenomen. Maar uit angst dat China afglijdt naar chaos zou Hu zich blijven verzetten tegen de roep om verdergaande democratie.