Euroambtenaren in de tegenaanval

Kritische opmerkingen van de Duitse eurocommissaris Günter Verheugen (Industrie) aan het adres van zijn topambtenaren, hebben een felle reactie ontlokt aan hun vakbond, de Federatie van Europese Ambtenaren, afdeling Brussel. De bond eiste eerder deze week dat Verheugen zijn excuses aanbiedt.

Verheugen stelde in een vraaggesprek met de Süddeutsche Zeitung op 5 oktober, dat Europese ambtenaren „te veel invloed hebben”. Ook moeten volgens hem eurocommissarissen „ontzettend oppassen dat ambtenaren zonder democratische legitimatie belangrijke kwesties niet onderling regelen”. Volgens de Duitser zouden topambtenaren van de Commissie denken ‘de commissaris is na vijf jaar weer weg en is dus een passant; maar ik blijf.”

In een open brief aan de commissaris, onder de titel ‘Bravo, meneer Verheugen’, wijst de bond er op, dat de eurocommissaris „al sinds 1999 de gelegenheid heeft gehad” zijn ambtenaren te benoemen en te promoveren, „volgens een politieke sleutel en op een weinig transparante manier”. De industriecommissaris was ook lid van de vorige Europese Commissie.

De ambtenarenbond meent dat het werkelijke probleem de Commissie zelf is en citeert met instemming opmerkingen in de Franse krant Libération over „politieke en zelfs technische zwakte van het merendeel van de commissarissen – kortom: hun middelmatigheid”.

Verheugen erkent, onder meer in een vraaggesprek met de online-nieuwsbrief voor EU-zaken EU Observer dat „het niet erg diplomatiek was, wat ik heb gedaan”. Voor de frontale aanval op zijn ambtenaren „heb ik mijn redenen, dat kunt u geloven”, zei Verheugen. Welke dat zijn, vertelde hij niet.

De vakbond stelt in zijn open brief dat „de overgrote meerderheid van de collega’s toegewijd en loyaal is ten opzichte van de Commissie en de commissarissen”. Verheugen is het daarmee eens. „Ik heb nooit de loyaliteit, competentie of kwalificaties van de Commissieambtenaren in twijfel willen trekken, omdat ik openlijk kan zeggen dat onze staf tot de beste en meest gekwalificeerde ter wereld hoort.”

Maar in de Financial Times van dinsdag meldde Verheugen alweer dat door obstructie van ambtenaren de Commissie dit jaar zijn doel voor het terugdringen van onnodige en overbodige regels niet zal halen. Van de geplande 54 te vereenvoudigen regels, „halen we er tegen het eind van het jaar misschien maar dertig”, aldus Verheugen. Een dag eerder constateerden minister Zalm (Financiën) en de Deense minister Bendt Bendtsen (Economische Zaken) in een gezamenlijke ingezonden brief in de Financial Times, dat „slechts vijf” van de 54 regels zijn aangepakt. „Alarmerend”, aldus de bewindslieden.

Lees de open brief (in het Frans) http://www.ffpe.org/reform/FFPE_Verheugen.htm