TPG spreekt met twee monden

Dat deze krant opende op 25 september met het bericht dat TPG de zaak over monopolie verliest, getuigt van een scherp gevoel voor wat essentieel is.

Of het bedrijf zich nu PTT, KPN, TPG of TNT noemt, het is een moloch die zelfs met zijn monopolie op post tot alleen 50 gram op een goudmijn leeft. Verreweg het grootste gedeelte van de post valt nog steeds in de categorie tot 50 gram, waarvoor door consument en bedrijfsleven nog steeds de hoofdprijs moet worden betaald.

Sandd en Select Mail hebben ondertussen aangetoond dat de post in de categorie boven de 50 gram en die onderdelen onder de 50 gram die niet onder het postmonopolie vallen (bijvoorbeeld drukwerk) tegen aanzienlijk lagere tarieven kunnen worden rondgebracht. Elk bedrijf zou zijn vingers aflikken bij een winstmarge van 19,5 procent.

Daarbij moet worden bedacht dat deze marge wordt behaald over het totale dienstenpakket van TPG Post, dus inclusief die diensten die wel in volle concurrentie met een veel lagere marge worden aangeboden. De winstmarge op het monopolie is derhalve veel hoger.

Dat leidt tot twee kanttekeningen. Het toezicht op de totstandkoming van de monopolietarieven van TPG faalt. En TPG spreekt met twee monden: enerzijds spreekt het zich uit voor liberalisering van de postmarkt, anderzijds verzet het zich met alle middelen als een van zijn concurrenten de creativiteit opbrengt om aan de vooravond van die liberalisering het terrein van de gemonopoliseerde diensten te betreden.

    • N.C.M.M. Bijvoet