Een vertaling die je Tolstoj doet begrijpen

Cover van Oorlog en Vrede van Tolstoj

Er is een nieuwe vertaling van Oorlog en vrede van L.N. Tolstoj, door Yolanda Bloemen en Marja Wiebes. (G.A. van Oorschot, € 69 na 23 dec € 85). Michel Krielaars schreef hierover: ‘Tolstojs Oorlog en vrede heb ik zo’n vijf keer gelezen. Het is een van de weinige boeken die mijn leven hebben bepaald, omdat het me op jonge leeftijd in aanraking bracht met grootse literatuur, dramatische geschiedenis en zinderende romantiek. Vanaf de eerste keer was ik verslaafd aan de lotgevallen van de families Bezoechov, Rostov en Bolkonski ten tijde van de oorlogen met Napoleon. In de nieuwe vertaling van Yolanda Bloemen en Marja Wiebes is voor het eerst recht gedaan aan dit boek, want wat het vertalersduo heeft gepresteerd gaat alle verwachtingen te boven. Nu pas valt op hoe omslachtig de vroegere vertaling van H.R. de Vries in de Russische Bibliotheek is. De nieuwe editie bevat ook nog eens vertalingen van de Franse tekstgedeeltes, een lijst met dramatis personae, een naamsregister en een uitgebreide inhoudsopgave, zodat je je favoriete passage snel kunt terugvinden. Maar het belangrijkste is dat het Russisch zo helder is vertaald en dat alle zinnen lopen als een trein. Als je deze vertaling uit hebt, besef je dat alles wat Tolstoj te berde brengt, ertoe doet.’