Hedy neemt de leiding

Nog twee maanden, dan zijn er verkiezingen.

Welk ideaal land zien de onbekende partijen voor zich?

Als kleuter in Paramaribo kreeg Hedy Stanley Plak (53) ooit een zak aan een lange stok onder zijn neus geschoven. In zijn knuist hield hij het muntje van zijn moeder dat voor de kerk was bestemd. Hedy keek naar de man aan de andere kant van de stok. De man aan de andere kant van de stok keek naar Hedy. ,,Ben je bedonderd’’, dacht Hedy – de kiem van het ‘Hedyisme’ was gezaaid.

Een Hedyist is ‘een niet religieuze die een harmonische maatschappij nastreeft en verdedigt, niet rookt en niet drinkt’. Dat staat in het verkiezingsprogram van de Hedy Parcherie (spreek uit: Parsjerie), vernoemd naar ‘brainfather’ Hedy en aangevuld met een lettercombinatie die het woord partij benadert. Een partij als zodanig is de Parcherie namelijk niet. Het is een eenmansbeweging die streeft naar het einde van religie en politiek.

,,Religie is gewoon stóm’’, vindt Hedy – sinds 1974 in Nederland en inwoner van Soest. ,,Het zijn allemaal leugens om de mensen te manipuleren. Kijk om je heen. Religie leidt tot oorlog.’’ Over politiek denkt hij niet wezenlijk anders. De verkiezingsdeelname is een noodzakelijk kwaad.

Bij een meerderheid van stemmen op 22 november wordt de Hedyistische Staat der Nederlanden uitgeroepen. De Grondwet gaat de la in en we krijgen Hedyistische wetten. Het gezag ligt bij het Soevereine Nederlandse Volk, de Oranjes kunnen naar het UWV-kantoor.

Wat gaat Hedy zelf doen? ,,Ik word de grote leider, denk ik. Niet om de macht, maar om alles in goede banen te leiden.’’ Daarbij krijgt Hedy hulp van een gekozen regering. Ook de grote leider is – na enige overpeinzing – verkiesbaar. Om de vier jaar en zonder dirty campaigns, natuurlijk. In harmonie.

Het beleid van de Hedyistische Staat is vastgelegd in ruim honderdvijftig Parcherie-punten, waaronder: verregaande bescherming van vrouwen en dieren en erkenning van de chronische vermoeidheidsziekte ME. Hedy kreeg het in de jaren tachtig. Werken als boekhouder gaat niet meer. Nu sleutelt hij aan een ‘internet-handeltje’.

Opvallend is Hedy’s ‘Project Aardwarmtewinning voor de Energievoorziening’. Tot een diepte van twintig kilometer is het technisch mogelijk, denkt hij. De kosten zijn beraamd op honderdvijftig tot vierhonderd miljard euro. Een beetje meer maakt niet uit. ,,Nederland gaat heel Europa van energie voorzien. We worden rijk.’’

Om het Hedyistisch Economisch Beleid te kunnen uitvoeren, stapt Nederland uit de Europese Monetaire Unie en komt de gulden terug. Onze buren zullen het niet leuk vinden, voorspelt Hedy. De kans dat Nederland uit de Europese Unie treedt, schat hij hoog in: ,,Je bent voor of tegen ons. Maar we haten niemand.’’

Wie zijn we eigenlijk, Hedy? ,,Dat ben ik en iedereen die zich bij mij wil aansluiten.’’ Voorlopig is er een tekort aan Hedyisten. Ondanks een intensieve lobby heeft de Parcherie te weinig donaties gekregen voor de kiesraad-borgsom van ruim elfduizend euro. Dat betekent dat Hedy de verkiezingen voor de tweede keer niet haalt. De brainfather baalt ervan. Hij heeft alle gelden teruggestort behalve de bijdrage van een anonieme donateur: twee euro.

Lees meer op www.hedyparcherie.nl of pluk: sms code 63356 naar 7585.

    • Eppo König