Speciaal ziekenhuis voor moslims is slecht plan

Ondernemer Sturkenboom wil een islamitisch ziekenhuis opzetten in Rotterdam, waar de islamitische cultuur in acht wordt genomen (NRC Handelsblad, 28 september). Zo`n speciaal ziekenhuis lijkt mij onnodig.

In Nederland zijn er van oudsher al verschillende gelovigen, o.a. christenen, katholieken, Jehova`s getuigen en joden. Deze gelovigen hebben verschillende gebruiken en gewoontes, en toch ligt iedereen bij ziekte in hetzelfde ziekenhuis. Verpleegsters en medepatiënten houden rekening met elkanders geloof. Waarom een uitzondering maken voor moslims?

Het ziekenhuis heeft als doel dat de patiënt beter wordt, men ligt er niet om zijn of haar geloof uit te oefenen. Voor een ziekenhuis moet men geen onderscheid maken tussen de geloven. Dat is ook niet het geval bij rijke en arme mensen. Een ieder heeft recht op gelijke behandeling en het geloof is er niet voor om een tweedeling te maken in de ziekenhuizen.

Daarnaast is het goed voor de contacten tussen de gelovigen. Men krijgt op die manier meer respect voor elkaar. Door een speciaal ziekenhuis ontstaat er juist een grotere kloof tussen gelovigen.

    • Jantine Haverkamp