Sancties tegen Iran dichterbij

De vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en Duitsland zijn gisteren in Londen overeengekomen om komende week te gaan praten over sancties tegen Iran. Tijdens het overleg waren de ministers van Buitenlandse Zaken van de zes landen door de buitenlandcoördinator van de EU, Javier Solana op de hoogte gebracht van diens vruchteloze pogingen om Teheran tot stopzetting van zijn nucleaire programma te brengen. Iran kreeg in ruil voor stopzetting een pakket technologische en politieke maatregelen aangeboden.

De VN-Veiligheidsraad had Iran tot 31 augustus respijt gegeven om zijn programma voor de verrijking van uranium te beëindigen. Westerse landen beschouwen het programma als een poging van Teheran om een kernwapen te fabriceren. Iran heeft altijd volgehouden dat de uraniumverrijking bedoeld is voor het opwekken van energie.

De roep om sancties klinkt vooral in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Om de in Rusland en China levende weerstand jegens al te harde maatregelen te omzeilen, zetten Washington en Londen daarbij niet in op militaire- maar op economische- en diplomatieke sancties. Die zijn mogelijk op basis van een in juli door de VN aangenomen resolutie. Komende week zal in de Veiligheidsraad een nieuwe ontwerp-resolutie worden besproken. (AP)