Moleculaire meccano

Wat mij opviel is dat het enkelvoud als een de-woord behandeld wordt (Moleculaire meccano, W&O 1 oktober). Dat is in vergelijking met erop gelijkende begrippen een opmerkelijke afwijking. Uit het monomeer ontstaat het dimeer, het trimeer, het tetrameer, het oligomeer en het polymeer. Polymeer kan lineair of vertakt zijn, maar men blijft altijd over het polymeer spreken. Een dendrimeer is een zeer kenmerkend vertakt polymeer. Daarom een aparte naam: dendrimeer, een polymeer in de vorm van een boom. Het blijft echter een duidelijk lid van de familie -meer. Volgens mij spreekt iedereen in het vak over het dendrimeer. Ik ben geen taalkundige, wel polymeertechnoloog.

    • John Juijn Velp