Interview Ayaan Hirsi Ali 2

Het interview met de afscheid nemende Ayaan Hirsi Ali door Frank Vermeulen riep bij mij één belangrijke vraag op: is de rol van de interviewer niet om bij de beantwoording van de vragen enige vorm van tegengas te geven? Dame in kwestie krijgt de kans om oeverloos haar zegje te doen zonder dat ze echt op de vragen ingaat. En de dingen die ze roept, zijn bij nader inzien geen echte constateringen.

Dat de geïnterviewde een Republikeinse denktank mag vullen zegt minder over een schitterende carrière, doch meer over het waterhoofd van de intelligentsia onder de regering-Bush.

    • Jan Willem Wilkens