Getuige in zaak-Lucia de B. uit nu twijfel

De Leidse toxicoloog Freek de Wolff, een van de belangrijkste belastende getuige-deskundigen in de zaak-Lucia de B., betwijfelt of het hof haar terecht tot levenslang heeft veroordeeld. Hij verklaarde in 2004 dat het meisje Amber door een overdosis digoxine om het leven was gekomen. Op grond hiervan construeerde het hof het bewijs tegen Lucia de B. De Wolff hoopt dat de zaak heropend wordt.

Het hof achtte op 18 juni 2004 bewezen dat de verpleegkundige Lucia de B. tijdens haar werk in verschillende ziekenhuizen zeven patiënten had vermoord en drie keer een poging daartoe had gedaan. De zaak wekte grote maatschappelijke beroering.

Dat De Wolff nu twijfelt aan de conclusies van het hof valt op te maken uit een e-mail die hij op 19 september 2006 stuurde aan de schrijver Maarten ’t Hart. Die verdiepte zich in de zaak, omdat hij zich verbaasde over de in zijn ogen ondeugdelijke argumentatie van het hof. De Wolff zegt in zijn e-mail: „Ik hoop werkelijk op een heropening van dit proces.” Hij verwacht dat hij dan opnieuw gehoord zal worden. De Wolff, een oude vriend van Maarten ’t Hart, schrijft ook dat hij slapeloze nachten heeft over de zaak-Lucia de B.

Maarten ’t Hart citeert de e-mail van De Wolff in een artikel dat hij over Lucia de B. schreef en dat vandaag gepubliceerd wordt in NRC Handelsblad. De Wolff zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

In december 2005 schreef De Wolff in een brief aan deze krant dat hij tot geen andere slotsom kon komen, dan dat Amber aan een acute overdosis digoxine was overleden. Dat was een reactie op een artikel over de Nijmeegse hoogleraar Ton Derksen, die de bewijsvoering van het hof aanvocht.

Een paar maanden later werden de uitslagen bekend van een onderzoek dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in 2004 had laten doen door forensische experts in Straatsburg. Die uitslagen, die het NFI tot dan toe niet openbaar had gemaakt, kunnen geïnterpreteerd worden als weerlegging van de bevindingen van De Wolff.

In juni 2006 verscheen het boek van Ton Derksen over de zaak-Lucia de B. Daarin staat dat bij een digoxinevergiftiging het hart samentrekt, en dat Ambers hart niet was samengetrokken. Maar dat laatste wist De Wolff volgens Derksen niet.

Lucia de B.: pagina 2

heksenproces: pagina 33

Eerdere stukken op www.nrc.nl