fiscaliteit

Abusievelijk meldt de belastingdienst dat je een bij de notaris gestald bedrag niet hoeft over te maken. Wat te doen?

Chaos bij Belastingdienst

De notaris heeft bij de verkoop van mijn huis de verschuldigde belasting berekend. Dat bedrag heb ik bij hem apart gezet. Maar de fiscus stuurde de aangename mededeling dat ik helemaal geen belasting hoef te betalen. Volgens mijn notaris gaat het om een onmiskenbaar foutieve aanslag. Die fout wordt misschien ook nooit ontdekt omdat het volgens de notaris een chaos is bij de overdrachtsbelasting. Maar van hem moet ik bezwaar aantekenen tegen deze aanslag waartegen ik absoluut geen bezwaar heb.

(AG)

Notarissen zijn nette mensen en het is hun beroepseer dat de verschuldigde belasting inderdaad in de schatkist terechtkomt. Ook u kunt zich achter de oren krabben met de vraag of het niet gewoon normaal is dat u deze duidelijke misser van een belastingambtenaar rechttrekt. Het notariaat heeft de rol van onbetaald incasso- en administratiekantoor van de Belastingdienst opgedrongen gekregen. De notaris is een openbaar ambtenaar en stelt alle akten voor de overdracht van onroerende zaken op. De wetgever vindt het efficiënt als hij meteen uitrekent hoeveel overdrachtsbelasting betaald moet worden. Het gaat om 6 procent van de waarde van het huis. Die waarde is overigens niet gelijk aan de koopsom, want over de inboedel (roerende goederen) hoeft u geen belasting te betalen. Onderaan de koopakte vermeldt de notaris het belastingbedrag, de ‘voetverklaring’. De wet stelt hem persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van dat bedrag. Ook dat kan een reden zijn voor de druk die de notaris op u uitoefent.

Voor het opleggen van de aanslag overdrachtsbelasting moet de notaris de akte naar het belastingkantoor sturen. De eerbiedwaardige Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ziet met afgrijzen dat het op de belastingkantoren steeds meer een rommeltje wordt. Tientallen, waarschijnlijk honderden notariële akten zijn daar zoekgeraakt. Ook signaleren de notarissen steeds meer onjuiste aanslagen. Dat kan – zoals in uw geval – zo ver gaan dat er volgens de aanslag niets hoeft te worden betaald, terwijl volgens de voetverklaring van de notaris tienduizenden euro’s verschuldigd zijn. Uw notaris zet zich voluit in voor het herstellen van de fouten van de fiscus. Volgens een woordvoerster van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie hebben andere ‘moedeloze’ notarissen het opgegeven om het nog langer voor de fiscus op te nemen. „Er worden veel fouten gemaakt in het voordeel van de belastingplichtige. Als het niet lukt om deze fouten recht te zetten, kost dit de Belastingdienst behoorlijk wat geld”, zo luidt de waarschuwing aan de fiscus.

De KNB is onlangs met deze klachten naar de media gestapt. Compleet met schrijnende getuigenissen van verscheidene notarissen. Anonieme getuigenissen, dat wel. „Bang voor represailles”, zo verklaart een van de klagende notarissen onomwonden. De VVD-fractie in de Tweede Kamer vindt de situatie onacceptabel. Zij wil dat VVD-minister Zalm (Financiën), die tijdelijk de leiding over de Belastingdienst heeft, snel met een structurele oplossing komt. Dat alles maakt duidelijk dat uw situatie geen grote uitzondering is waarbij uw notaris een terecht appèl op uw normbesef doet. Als u het niettemin hard wilt spelen en weigert een bezwaarschrift in te dienen, brengt u uw notaris in gewetensnood. Misschien schaart die zich vervolgens onder de ‘moedelozen’ die de fiscus niet meer in bescherming nemen en komt u er toch mee weg.

Verlies verhalen

Mijn belasting- en beleggingsadviseur heeft een opstelling gemaakt voor de effectenportefeuille in mijn pensioen-bv. Dat bleek geen goed advies; ik heb twee ton verloren door te risicovolle beleggingen. Kan ik dat verhalen?

(P.F.)

U hebt een adviesrelatie met uw fiscalist. Daardoor blijft u zelf verantwoordelijk voor de samenstelling en het beheer van uw portefeuille. Het is wel van belang of een redelijke en vakbekwame adviseur u deze avontuurlijke adviezen had mogen geven, zeker nu het om uw pensioengeld gaat. Mocht hij een onverantwoord advies hebben gegeven, dan kunt u misschien schade verhalen. Daarbij gaat het niet om het hele bedrag dat u hebt verloren. U kunt alleen het verlies claimen dat hoger is dan wat u was kwijtgeraakt bij een naar de toenmalige inzichten wél verantwoord beleggingsadvies. Dat is misschien niet meer dan 25.000 euro.

Aertjan Grotenhuis

De vragenrubriek behandelt om de week pensioenvragen en fiscale vragen.

    • Aertjan Grotenhuis