Alleen wet kan `tandeloos` leerstuk bekrachtigen

In zijn beschouwing `Staatsrecht is ook politiek` (Opiniepagina, 26 september) besteedt J.M. Bik aandacht aan het leerstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid in verband met het voorzitterschap van Pieter van Vollenhoven van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Hij vindt het opmerkelijk dat in het parlement en de media weinig vragen worden opgeworpen over de verenigbaarheid van dit voorzitterschap met zijn lidmaatschap van het koninklijk huis. Het gaat over het leerstuk van de afgeleide ministeriële verantwoordelijkheid die meebrengt dat de ministers verantwoordelijk zijn voor de kritiek die hij op hen heeft losgelaten. In de media is misschien weinig over dit onderwerp geschreven - ik heb geen onderzoek daarnaar gedaan - maar toch ook niet niets. In Trouw is al op 15 september een stuk over dit onderwerp te vinden onder de titel `Van Vollenhoven dupe van tandeloos leerstuk`, geschreven door ondergetekende. Daarin wordt betoogd, dat het leerstuk in ons tegenwoordige staatsrecht niet bestaat. Om deze afgeleide verantwoordelijkheid in te voeren is een wet nodig, en die is er tot op heden niet. Het gaat immers om inperking van grondrechten, en die restricties moeten voldoen aan het Europees mensenrechtenverdrag. Een van de voorwaarden die dat verdrag stelt, is dat de beperking noodzakelijk is in een democratische samenleving. Een monarchie is niet eens een noodzakelijk kwaad, en het tegendeel van democratisch.

    • H.U. Jessurun D'Oliveira