Vroege Van Goghs terug in Brabant

DEN BOSCH. Het Noordbrabants Museum krijgt vier schilderijen van Vincent van Gogh in langdurige bruikleen van het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum. Het gaat om Boerendorp in de avond (1884), Garenspoelende vrouw (1885), Kop van een vrouw (1885) en Mand met aardappels (1885), uit Van Goghs vroege Nuenense periode. De provincie Noord-Brabant stelde 400.000 euro beschikbaar om de ruimte aan te passen waar de werken vanaf 25 november te zien zullen zijn. Van Gogh voelde zich volgens het Noordbrabants Museum betrokken bij de hardwerkende, arme Brabanders uit zijn tijd. De in Zundert geboren domineeszoon maakte er een groot aantal schilderijen en tekeningen. Het museum in Den Bosch bezat al drie werken van Van Gogh.