Rapport: IRA houdt zich aan zijn belofte om de wapens in te leveren

Het verboden Ierse Republikeinse Leger (IRA) houdt zich aan zijn belofte van vorig jaar om zich te ontwapenen. Dit heeft de Onafhankelijke Commissie van Toezicht (IMC) op het ontwapeningsproces in Noord-Ierland gisteren in een nieuw rapport verklaard.

De IRA is volgens het rapport niet meer bij terrorisme betrokken. „Hij heeft militaire structuren ontmanteld, inclusief afdelingen op het hoofdkwartier die verantwoordelijk waren voor de aankoop van wapens, technische zaken en training, en vrijwilligers aan de kant gezet en uitkeringen gestaakt”, aldus de IMC.

De commissie wees er voorts op dat een langere periode van inactiviteit op zichzelf al leidt tot een verminderd vermogen tot terroristische daden. Wel signaleerde de IMC dat sommige IRA-leden, in strijd met de instructies van hun leiders, zich nog bezighouden met criminele activiteiten als drugssmokkel en afpersing.

De conclusies van de IMC werden verwelkomd in Londen en Dublin. „De campagne van de IRA is voorbij”, reageerde de Britse premier Tony Blair. „De IRA heeft gedaan wat we ervan hadden gevraagd.” De weg is volgens hem nu vrij voor een regeling, die definitief een einde maakt aan de onlusten tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland. Volgens zijn Ierse college Bertie Ahern is de tijd aangebroken voor de partijen in Noord-Ierland om naar de toekomst te kijken.

Blair wil samen met Ahern volgende week op een driedaagse bijeenkomst in het Schotse St. Andrews de leiders van de belangrijkste partijen, Sinn Feín, de politieke arm van de IRA, en de Democratische Unionistische Partij, tot samenwerking bewegen.

Sinn Feín-leider Gerry Adams gaf gisteren aan dat hij daartoe in beginsel bereid is, al liet hij in het midden of zijn beweging het gezag van de Noord-Ierse politie wil aanvaarden. Dit laatste is al lang een gevoelig punt. Twijfelachtiger is of de protestantse DUP van dominee Ian Paisley akkoord gaat. Paisley waarschuwde gisteren dat hij meer bewijzen van goed gedrag van de IRA wil. Hij smaalde dat lieden die half in de democratische club zitten en half daarbuiten niet kunnen worden getolereerd.

Blair en Ahern hebben echter een stok achter de deur. De beide premiers hebben de partijen gedreigd het Noord-Ierse parlement, dat al ruim drie jaar is geschorst, te ontbinden als de partijen niet voor 24 november een akkoord bereiken. Dit zou veel politici en hun medewerkers hun inkomen kunnen kosten.