Promovendi te huur

Promovendi blijken minder aantrekkelijk voor werkgevers dan ze dachten.

Ze moeten opboksen tegen imago van contactgestoorde superspecialist

Rohied Mokiem, de 29-jarige sterrekundige Foto Roger Cremers Nederland, Rotterdam, 02-10-2006 Rohid Makim, Medewerker van OC & C in Rotterdam. PHOTO AND COPYRIGHT ROGER CREMERS
Rohied Mokiem, de 29-jarige sterrekundige Foto Roger Cremers Nederland, Rotterdam, 02-10-2006 Rohid Makim, Medewerker van OC & C in Rotterdam. PHOTO AND COPYRIGHT ROGER CREMERS Cremers, Roger

Jaarlijks ronden 2.200 promovendi in Nederland hun proefschrift af. Vol goede moed betreden zij de arbeidsmarkt. En daar blijken weinigen onder de indruk van hun doctorstitel. „De toegevoegde waarde van een promotie op de arbeidsmarkt is zo klein, dat ik adviseer om niet te promoveren. Tenzij mensen een baan willen in research & development of het onderwijs”, zegt Auke Bijnsdorp, manager Campus Recruitment bij Young Executive Recruitment.

Niet dat men met een promotie op zak eeuwig werkloos is – volgens onderzoek van Intermediair vindt bijna 90 procent van de gepromoveerden binnen een jaar een baan – maar de titel heeft amper meerwaarde ten opzichte van een mastersgraad. „De overheid heeft bijvoorbeeld veel onderzoekers nodig, maar vraagt hiervoor per definitie niet naar promovendi”, zegt Derek Jan Fikkers, voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN).

In het bedrijfsleven verschillen de perspectieven. „Een doctorstitel kan een voordeel zijn in banen waar brainpower belangrijk is, zoals strategy consulting of beleidsmatige functies. Maar 80 procent van onze functieprofielen voor starters maakt geen onderscheid tussen een doctorstitel of een masters”, zegt recruiter Bijnsdorp.

In die concurrentiestrijd met de masters hebben promovendi het nadeel dat ze tenminste vier jaar ouder zijn, niet kunnen bogen op werkervaring en moeilijker een startersalaris accepteren. Daarbij komt dat veel promovendi niet graag in het bedrijfsleven werken. „Een groot deel van de gepromoveerden blijft het liefst aan de universiteit werken, terwijl dat in de praktijk voor slechts 20 procent is weggelegd”, zegt Fikkers. „Voor veel promovendi is het bedrijfsleven toch uiteindelijk de tweede keuze.”

En in dat bedrijfsleven moeten ze ook nog opboksen tegen hardnekkige vooroordelen. Fikkers: „Werkgevers denken dat promovendi contactgestoorde superspecialisten zijn.” De arbeidsmarkt kijkt volgens het PNN te vaak alleen naar het specifieke promotieonderwerp van de doctoren, en vergeet dat ze door hun uitstekende analytische vaardigheden en onderzoekservaring veel breder inzetbaar zijn.

Het lukt promovendi zelf maar moeilijk die vooroordelen te ontkrachten. Al was het maar omdat ze zich er niet van bewust zijn. Volgens onderzoek van Intermediair denkt 60 procent van degenen die nog aan hun proefschrift werken dat de doctorstitel hun carrière zal bevorderen. Eenmaal op de werkvloer daalt dit naar 38 procent. Die teleurstelling kan deels worden voorkomen als promovendi zich beter leren profileren.

„Laat zien dat je geen vakidioot bent door veel maatschappelijk relevante extra-curriculaire activiteiten te ontplooien”, adviseert Bijnsdorp. „Doe vrijwilligerswerk of ga de politiek in. En probeer alvast een brug te slaan naar het bedrijfsleven. Een complex mathematisch model bedenken is mooi, maar het is nog mooier als je dit ook al commercieel rendabel kan toepassen.”

Promovendi Netwerk Nederland: www.hetpnn.nl of pluk: sms 63233 naar 7585Intermediair voor doctors: www.intermediair.nl/phd of pluk: sms 07673 naar 7585.

    • Sharon Klein