Meer gevolgen Schipholrapport

De conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de Schipholbrand zullen ook consequenties hebben voor topambtenaren die bij de bouw en het beheer van het cellencomplex betrokken waren. Het kabinet wil de structuur van de betrokken diensten ingrijpend wijzigen.

pagina 3 en 9