Kabinet wil sancties tegen ambtenaren

Het kabinet wil de organisatie van twee rijksdiensten die betrokken zijn geweest bij de bouw en het beheer van het afgebrande cellencomplex op Schiphol ingrijpend wijzigen.

Dat zal ook consequenties hebben voor direct betrokken topambtenaren. De reorganisatie maakt deel uit van de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost, waarbij in oktober vorig jaar elf doden vielen.

Direct betrokken zijn de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Rijksgebouwendienst RGD). Op het ministerie van Justitie circuleren scenario’s voor wijzigingen in het personeelsbestand, zo bevestigen bronnen rond de ministerraad.

Op het ministerie van VROM voert verantwoordelijk minister Winsemius (VVD) gesprekken met direct verantwoordelijke ambtenaren, maar daarbij wordt eventuele schorsing, overplaatsing of vervroegde pensionering ‘nog niet’ aan de orde gesteld.

Aanstaande vrijdag zou de ministerraad een reactie op het rapport van de raad, inclusief eventuele persoonlijke gevolgen voor topambtenaren, bespreken. In de conceptreactie slaan de twee eerstverantwoordelijke ministers, Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en Winsemius (VROM, VVD) een aanzienlijk minder defensieve toon aan dan hun voorgangers Donner en Dekker in hun eerste reactie op het conceptrapport van de raad. „Het is duidelijk dat de Rijksgebouwendienst in de organisatie veel alerter moet zijn op brandveiligheid. De cultuur daar moet veranderen”, aldus een betrokkene.

Op het ministerie van Justitie gaat het vooral om de positie van topfunctionarissen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De positie van drie topambtenaren is in het geding. Het is onbekend om hoeveel ambtenaren het gaat bij het ministerie van VROM.

Vorige maand traden de verantwoordelijke ministers Donner (Justitie, CDA) en Dekker (VROM, VVD) af naar aanleiding van de conclusies van de raad onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven.

De raad wees in zijn conclusies DJI aan als meest verantwoordelijke instantie ten aanzien van de brandveiligheid van het detentiecentrum. De locatiedirecteur heeft aan die verantwoordelijkheid onvoldoende invulling gegeven, aldus de raad. Maar ook de DJI-hoofddirectie is op dat punt tekortgeschoten.

De RGD heeft volgens de raad, voorafgaand aan de bouw van het cellencomplex, onvoldoende rekening gehouden met de risico’s ten aanzien van brandveiligheid. Justitie zegt in een reactie ‘geen commentaar’ te geven over mogelijke gevolgen van het onderzoek.

Topambtenaren: pagina 3

    • Jos Verlaan
    • Harm van den Berg