Heffing op schoenen uit China

De Europese Unie voert strafheffingen in op verschillende soorten schoenen uit China en Vietnam. Tijdens diplomatiek overleg in Brussel bleken landen die daar tegen waren vanmorgen in de minderheid. Daarmee is een einde gekomen aan een maandenlange strijd tussen vooral Noord-Europese landen als Nederland, die tegen de heffingen waren, en Zuid-Europese landen die ervoor pleitten.

Begin dit jaar bleek uit onderzoek van de Europese Commissie dat China en Vietnam schoenen ‘dumpen’ op de Europese markt. Beide landen verlenen volgens Europa staatssteun die in strijd is met de regels van de Wereldhandelsorganisatie WTO. Bovendien worden schoenen uit China en Vietnam soms onder de kostprijs aangeboden. Eerder dit jaar werd daarom al besloten tijdelijke strafheffingen in te voeren. Die maatregel loopt vrijdag af.

De maatregelen waarover vanmorgen overeenstemming werd bereikt, zullen twee jaar duren. De strafheffing voor lederen schoenen uit China bedraagt 16,5 procent. Voor Vietnam gaat het om 10 procent. De overeenkomst moet later deze week nog formeel worden goedgekeurd door ministers van de 25 EU-landen.