Versnellen in 80 km-zones toegestaan

Automobilisten kunnen op 80-kilometerzones „indien nodig” even versnellen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Ze krijgen pas boetes als op het traject na een standaard correctie van drie kilometer per uur gemiddeld 84 kilometer wordt gereden.

Aan deze regel wil minister Peijs (Verkeer, CDA) meer bekendheid geven om te voorkomen dat er files ontstaan op deze stukken snelweg. Zij heeft dat afgesproken met officier van justitie Koos Spee van het Bureau Verkeershandhaving. De regel geldt op alle stukken snelweg waar trajectcontrole is ingevoerd.

Uit een evaluatie is gebleken dat op sommige 80-kilometerzones zones de zogenoemde filezwaarte is toegenomen. Filezwaarte is lengte maal duur van de files. Verkeerspsychologen wezen er op dat dit mogelijk wordt veroorzaakt doordat automobilisten abrupt afremmen om vervolgens allemaal precies tachtig kilometer per uur te gaan rijden. Minister Peijs wil de zogenoemde trajectcontrole handhaven.

De 80-kilometerzones bij Rotterdam, Amsterdam, Voorburg en Utrecht werden ingesteld om de luchtkwaliteit van de omgeving „substantieel” te verbeteren. Dit na een redelijk succesvol experiment met een snelheidsverlaging op de A13 ter hoogte van Overschie in Rotterdam. In de meeste gevallen is de luchtkwaliteit daadwerkelijk verbeterd, schrijft Peijs aan de Tweede Kamer. Alleen op de A20 bij Rotterdam is er weinig verschil. Ook vermindert de maatregel de geluidhinder.

Bovendien is de verkeersveiligheid vergroot, zo schrijft minister Peijs. „Sinds de invoering van de 80-kilometerzones in november 2005 heeft zich op de 80 km wegvakken slechts één ongeval met een ziekenhuisgewonde voorgedaan. Dit ongeval stond geheel los van de 80 km maatregel: het betrof een voet-ganger die op de snelweg liep.”

Het draagvlak voor de snelheidsverlaging lijkt toe te nemen, aldus de minister. Van de gemiddelde burgers in Nederland is nu 41 procent voorstander van de maatregel terwijl dat twee jaar geleden nog maar 27 procent was. Van alle automobilisten die dagelijks met de auto rijden is slechts 28 procent voorstander van de maatregel.