Giftigheid van afval Probo Koala niet bewezen

Het is zeer onwaarschijnlijk dat het oliehoudende afval dat het schip ‘Probo Koala’ in augustus in Ivoorkust aan land bracht giftig was. De samenstelling van het afval is door het RIVM in Bilthoven onderzocht toen het schip begin juli in Amsterdam lag en ook daar stankoverlast teweegbracht. De analyse, die inmiddels ook in Abidjan circuleert, bevestigt de aanwezigheid van waterstofsulfide (H2S) en mercaptanen in het gevonden afval, maar toont ook dat het afval een extreem hoge pH (zuurgraad) had. Dat laatste maakt het, met een aantal andere factoren, onwaarschijnlijk dat het H2S zich in dodelijke concentratie ophoopte.

Zolang geen autopsie is verricht op de zes of acht doden die aan de vervuiling door het afval van de Probo Koala worden toegeschreven, bestaat over hun doodsoorzaak geen zekerheid. Het is bijna onmogelijk zonder autopsie vast te stellen of iemand het slachtoffer werd van een vergiftiging door zwavelwaterstof (H2S). Tot dusver werd aangenomen dat dit het gas was dat in dodelijke hoeveelheden vrijkwam.

De heimelijke lozing van 400 ton oliehoudend waterig afval in de nacht van 19 augustus in Abidjan bracht daar een ongekende stankoverlast teweeg. Uit het afval ontweken namelijk de zwavelhoudende verbindingen waterstofsulfide (zwavelwaterstof, H2S) en mercaptanen, die al in extreem lage concentratie onverdraaglijk stinken. Het afval was aangevoerd door het schip ‘Probo Koala’ dat het eerder in Amsterdam had proberen te slijten. Het werd in 24 ritten met tankwagens afgevoerd en geloosd in sloten, greppels en op vuilnishopen.

De geur van verrotting is weken blijven hangen en bracht omwonenden tot woede en wanhoop. De lokale autoriteiten leken niet op te treden. Toen zij dat na twee weken wel deden, maakte het Ivoriaanse ministerie van Gezondheid bekend dat inmiddels twee jonge meisjes aan de giftige dampen waren overleden. In de weken daarna meldden zich duizenden Abidjanen met ziekteverschijnselen bij hospitalen en gezondheidscentra. Hun was gratis medicijnen en verzorging toegezegd. Honderden werden met ziekteverschijnselen opgenomen.

drama: pagina 8

Rectificatie / Gerectificeerd

In het artikel Giftigheid van afval Probo Koala niet bewezen (3 oktober, pagina 1) staat dat een monster uit de lading van het schip Probo Koala is geanalyseerd door het RIVM . Dit moet zijn: het Nederlands Forensisch Instituut. Aan het rapport dat in Abidjan beschikbaar was, waren standaard-veiligheidsanalyses van het RIVM toegevoegd. De vermelding in het artikel dat het afval waarschijnlijk niet giftig was, mist nuance. Bedoeld is dat de aanwezigheid van dodelijke concentraties van waterstofsulfide en mercaptanen in de lucht niet is aangetoond. Autopsie van slachtoffers zou hierover uitsluitsel kunnen geven, maar deze is nog niet verricht.