Europadiscussie blijft uit op congressen van politieke partijen...

Den Haag. Er waren het afgelopen weekeinde nog wel leden van politieke partijen die het op de verkiezingscongressen over Europa wilden hebben. Ze kwamen met serieuze wijzigingsvoorstellen voor onderdelen van de verkiezingsprogramma’s – bij GroenLinks bijvoorbeeld, en ook bij de PvdA. Maar tot discussie in de zaal leidden die nauwelijks. Het CDA, bijeen in Amsterdam, had het helemaal niet over Europa.

...maar er is wel een spreekuur...

Rotterdam. Europarlementariërs van de PvdA hielden in de wandelgangen van het congres in Rotterdam een ‘spreekuur’. Thijs Berman had op zaterdagmiddag twee mensen die bij hem langskwamen. Een oude man wilde weten wat er was gebeurd met de boekenkast van Bermans grootvader, Marinus van der Goes van Naters, oud-fractievoorzitter van de sociaal-democraten (van 1946 tot 1951). De man nodigde Berman ook uit voor een bijeenkomst van PvdA-ouderen in Leeuwarden. En er was een vrouw op het spreekuur die wilde dat er een bijeenkomst zou komen over meisjes-kindsoldaten.

...en een ideeënbus, maar die is bijna leeg

Rotterdam. Bij de kraam van de PvdA-europarlementariërs stond een ‘ideeënbus’. Hoe kon de informatievoorziening over de EU verbeterd worden? Er zaten weinig briefjes in en de meeste waren van één PvdA-lid. Ze vond dat er beter gelet moest worden, ook door de EU, op de ‘autochtone bevolking’. En: „Zet oude, eenzame mensen in voor inburgeringscursussen.’’

    • Petra de Koning