Rouvoet wil sleutelrol

„Een strategische stem is een stem op de ChristenUnie!”, was de leus waarmee ChristenUnie-lijsttrekker André Rouvoet zaterdag in de Hanzehof in de Zutphen de verkiezingscampagne van zijn partij inluidde. Maar of de ChristenUnie nu liever een centrum-rechtse of een centrum-linkse coalitie zou faciliteren, wilde Rouvoet niet zeggen – voor een samengaan van CDA en PvdA zou zijn hulp trouwens ook vermoedelijk niet nodig zijn. De ChristenUnie zal, zei Rouvoet, als zij zich bij een formatie in een ‘sleutelpositie’ bevindt, er in de eerste plaats naar streven zoveel mogelijk van haar eigen programma te realiseren. En dat wordt gekenmerkt door „onze missie om de samenleving meer te laten functioneren naar Gods wil”.

De bespiegelingen van de leider van de ChristenUnie zijn een uitdrukking van het optimisme dat de partij heeft bevangen, sinds zij eerder dit jaar opmerkelijke successen boekte bij de gemeenteraadsverkiezingen. De ‘sleutelrol’ waarop Rouvoet nu hoopt, speelde de partij al eventjes tijdens de formatie van 2003. Toen was kortstondig parlementaire steun van ChristenUnie en SGP aan de orde was. Die sleutelrol was ten slotte voor D66.

Deze gang van zaken toont aan dat het voor christelijke kiezers geen zin heeft om op Balkenende te stemmen, betoogde Rouvoet in zijn congresrede. „Hoeveel mensen zijn er de achterliggende jaren achtergekomen dat ze met hun – strategische – stem op Balkenende Boris Dittrich, Lousewies van der Laan en Rita Verdonk er gratis bij hebben gekregen?”

Beter een gelovige stem op het ‘christelijk-sociaal programma’ van de ChristenUnie, betoogde Rouvoet, dan op het CDA. In 2003 was het natuurlijk ook beter geweest wanneer de ChristenUnie meer zetels had gehad dan de huidige drie: nu moest de SGP bij de ‘sleutelrol’ worden betrokken en deze partij was in ieder geval onaanvaardbaar voor de liberalen van de VVD.

    • Raymond van den Boogaard