Ontwikkelingshulp gebaat bij transparantie

De uitkomsten van de eerste publieke aanbesteding van 2,1 miljard euro aan ontwikkelingsgelden leidde meteen tot commotie binnen de ontwikkelingssector (NRC Handelsblad, 23 september). Zo werden subsidies aan onder meer Plan Nederland en het Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika niet toegewezen. Zij zeggen nu minder te kunnen betekenen voor arme kinderen in ontwikkelingsgebieden. Een andere conclusie zou kunnen zijn dat er wellicht andere organisaties zijn die effectiever opereren.

Wij verwelkomen het nieuwe systeem waarin eindelijk op meetbare resultaten en transparantie wordt afgerekend. Decennialang is de ontwikkelingshulp in Nederland vrijwel geheel beheerst door een handvol grotere ontwikkelingsorganisaties. Het nieuwe systeem bepaalt op basis van resultaten de hoogte van subsidies. Hierbij vissen alle organisaties uit dezelfde subsidievijver. De scores die door een onafhankelijke comissie zijn toegekend, zijn nu gepubliceerd. Dit is enorme winst voor de Nederlandse donateur en belastingbetaler, die nu zelf kan zien waar zijn euro het beste besteed wordt.

    • Michel Richter